Αντιπροσωπεία Borealis

Η Famapak είναι υπερήφανη που είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Borealis, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και παγκόσμιου προμηθευτή χημικών βάσης, προϊόντων πολυολεφίνης και λιπασμάτων.

Με έδρα την Βιέννη της Αυστρίας, η Borealis απασχολεί σήμερα περίπου 6.600 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 120 χώρες.

Η Borealis παράγει ένα ευρύ φάσμα βασικών χημικών ουσιών όπως μελαμίνη, φαινόλη, ακετόνη, αιθυλένιο και προπυλένιο για χρήση σε πολυάριθμους και ποικίλους κλάδους, καθώς και λιπάσματα και τεχνικά προϊόντα αζώτου.

Επιπλέον, η Borealis παράγει προϊόντα πολυολεφίνης που αποτελούν τη βάση πολλών πολύτιμων πλαστικών εφαρμογών που αποτελούν εγγενές κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Οι εφαρμογές πολυολεφινών είναι ευρείες και ποικίλες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ενέργεια, στην Αυτοκινητοβιομηχανία, στα Καταναλωτικά Προϊόντα και στους Σωλήνες.

Η Borealis είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στην Ευρώπη, βοηθώντας έτσι την γεωργία να είναι πιο αποτελεσματική και να εξυπηρετεί περισσότερους ανθρώπους και την κτηνοτροφία. Η Borealis προμηθεύει πάνω από πέντε εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και τεχνικών προϊόντων αζώτου κάθε χρόνο. Με 60 αποθήκες σε όλη την Ευρώπη και δυναμικό αποθέματος άνω των 700.000 τόνων, η Borealis προωθεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λιπασμάτων: σύνθετο λίπασμα – συνδυασμός αζώτου (N), φωσφορικού (P) και καλίου (K). και μια σειρά άλλων τεχνικών προϊόντων αζώτου, από αμμωνία και νιτρική αμμωνία σε διαλύματα νιτρικού οξέος και ουρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: https://www.borealisgroup.com